Beoordeling BHV cursus
Heeft u afgelopen periode aan een BHV cursus deelgenomen? Wij zijn benieuwd naar uw ervaring! Laat hier een beoordeling achter:

BHV basiscursus

BHV herhaling

Is BHV herhaling noodzakelijk?
Van BHV-ers wordt verwacht dat ze in noodsituaties, direct en adequaat de juiste handelingen kunnen verrichten. Daarom is noodzakelijk herhaaldelijk deze vaardigheden te oefenen. Als BHV competenties jaarlijks worden getoetst, is het aannemelijk dat het kwaliteitsniveau van de BHV-er op peil blijft (art 15 lid 3)

Goede BHV praktijken:
Hoe regelen wij op een goede wijze onze BHV organisatie? In het ebook 'goede BHV praktijken' worden verschillende praktische vragen duidelijk en verhelderend beantwoord. Dit e-book is tot stand gekomen met ondersteuning van het Ministerie van SZW. Het project is gezamen­lijk door TNO, VeiligheidNL en de Octaafgroep uitgevoerd. Download hem gratis:

 goede-BHV-praktijken.pdf

tijdens de cursus train je met de AED